Projekt edukacyjny dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

Edukacja poprzez zabawę pomaga zrozumieć dzieciom otaczający je świat, a elementy gry zwiększają zaangażowanie

W ramach projektu trzy gry:

  1. Jak żyli ludzie dawniej, a jak żyją dzisiaj
  2. Strój dawniej i strój dziś
  3. Dom dawniej i dom dziś

Podczas zajęć odpowiemy na takie frapujące pytania – Jak prasowano gdy nie było żelazek?, Jak wyglądała „pierwsza pralka”?, Jak spędzali czas wolny dziadkowie i pradziadkowie? Jak wyglądał strój kąpielowy 100 lat temu?

Podczas zajęć angażujemy dzieci w konkretne działania – na przykład podejmą próbę prania na tarze :), skomponują dawne i dzisiejsze stroje, będą grać w dawne gry, zrobią fruczkę i napiszą coś gęsim piórem… Stawiamy na aktywność i współpracę.  Na naszych zajęciach nie ma nudy!

Projekt Dawniej i dziś może być wykorzystywany przez nauczyciela jako wsparcie podczas prowadzenia zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.

Szczegóły organizacyjne:

Rezerwuję zajęcia dla klasy