RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych. Od 25 maja 2018 r. stosowane są przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) tzw. RODO. Rozporządzenie ma chronić podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Jednym z jego głównych założeń jest również wprowadzenie jednolitego systemu ochrony danych osobowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. RODO stosuje się do ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

W „MyśliMy Ewa Choromańska-Kowalczyk”  (zwane dalej „MyśliMy”) dostosowaliśmy się do Rozporządzenia. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych. To, w jakich celach przetwarzamy Twoje dane zależy od łączącej nas relacji prawnej.

Kto jest administratorem danych osobowych?
 – MyśliMy, 02-785 Warszawa, ul. Koński Jar 4/4.

Jak można skontaktować się z administratorem?
– elektronicznie: myslimy@myslimy.edu.pl
– telefonicznie: + 48 514 489 091
– listownie: MyśliMy, 02-785 Warszawa, ul. Koński Jar 4/4

W jakich celach i na jakich podstawach prawnych przetwarzamy Twoje dane osobowe?
Podane przez Ciebie dane osobowe przetwarzamy w celu:
– do zawarcia i wykonania Umowy z MyśliMy; podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania Umowy
– do marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych; podstawą prawną jest realizacja uzasadnionego interesu MyśliMy
– do rozpatrywania reklamacji oraz dochodzenia roszczeń; podstawą prawną jest realizacja uzasadnionego interesu MyśliMy

Jakie dane są przetwarzane?
– dane identyfikujące osobę: PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia
– dane adresowe i teleadresowe

Jak długo przechowujemy dane?
– twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających. Dane osobowe zebrane w celu działań marketingu bezpośredniego przetwarzamy do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu

Komu i dlaczego przekazujemy dane?
Nie sprzedajemy naszej bazy danych innym podmiotom.
Dane przekazujemy tylko:
– podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie „MyśliMy” w celu realizacji działań prowadzonych przez „MyśliMy”
– podmiotom, z którymi współpracujemy: firmie informatycznej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, partnerom prowadzącym działania w zakresie edukacji
– podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności

Jakie prawa ma Klient w zakresie ochrony danych osobowych?
– prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych
– prawo do wniesienia skargi do organu właściwego do spraw ochrony danych osobowych

Informacja o obowiązku lub dobrowolności
Podanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy z MyśliMy jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy z MyśliMy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne. Niepodanie danych uniemożliwi nam dostarczanie Tobie w przyszłości informacji na temat naszej bieżącej oferty i promocji.

Powyższe informacje podajemy, by wywiązać się ze spoczywającego na nas obowiązku prawnego.

Nie wymagają one Państwa akceptacji lub podejmowania innych działań.

Zapewniamy, że Państwa dane osobowe, które nam powierzacie przechowujemy w bezpieczny sposób i wykorzystujemy je wyłącznie w celach lepszego dopasowania oferty do Państwa potrzeb i oczekiwań.

 

Polityka prywatności cookies

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących do realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika

I. Definicje podstawowe
1. Cookies – Cookies to niewielkie pliki, zapisywane przez Twoją przeglądarkę internetową. Dzięki cookies strona www pamięta Twoje preferencje np: dotyczące przeglądania zawartości. Pliki cookie nie pozwalają na identyfikcję Twoich danych osobowych. Pliki cookie nie mają wpływu na Twoje oprogramowanie ani sprzęt.
2. Strona www – oznacza stronę www którą oglądasz pod obecnym adresem www.
3. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie które służy do uzyskania dostępu do strony internetowej.
4. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
5. Administrator – oznacza administratora Strony www ,który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

II. Rodzaje stosowanych Cookies
1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkownika. Nie jest możliwe przedostanie się do Urządzenia jakichkolwiek wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Stronę wwwindywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zawierają niezbędne dane takie jak : adres www strony, czas przechowywania na Urządzeniu oraz przypisaną wartość potrzebną do działania strony www.
2. Administrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:
a) Cookies sesyjne: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu wyłączenia przeglądarki internetowej. Zapisane w tych plikach Cookies informacje są po wyłączeniu przeglądarki usuwane z pamięci Urządzenia.
b) Cookies trwałe: są zlokalizowane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Wyłączenie przeglądarki internetowej lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich trwałęgo usunięcia.
3. Cookies sesyjne oraz Cookies trwałe nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
4. Użytkownik ma możliwość wyłączenia dostępu Strony www do plików cookies na swoim Urządzeniu.
5. Wyłączenie dostępu Strony www do plików cookies spowoduje, że koszystanie ze Strony www będzie możliwe z wyłączeniem funkcji, które wymagają do poprawnej pracy istnienia plików cookies (np: Rejestracja, Logowanie).

III. Cel stosowania Cookies
1. Administrator wykorzystuje pliki Cookies w celu Uwierzytelniania Użytkownika na Stronie www co umożliwia :
a) Wgląd Użytkownika we własne dane osobowe zgromadzone w bazie danych
b) Ewentualne przeprowadzenie transakcji zakupu danego towaru lub usługi
2. Administrator wykorzystuje Cookies pochodzące od serwisów trzecich w następujących celach: a) Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych należących do firmy Google. Administratorem danych jest Google Inc z siedzibą w USA

III. Prawa Użytkownika
1. Użytkownik może w kazdej chwili i w każdym czasie samodzielnie zmieniać ustawienia dotyczące przechowywania plików Cookies przez przeglądarkę internetową służącą do przeglądania zawartości Strony www. Informacje szczegółowe o możliwości i sposobie włączania lub wyłączania obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki.
2. Użytkownik ma prawo w każdej chwili usunąć pliki Cookies wykorzystując do tego dostępne opcje w przeglądarce internetowej.